На 124 семейства от най-пострадалите след наводнението в Свиленград семейства ще бъдат разпределени 150 000 лева, съобщиха от общината.
С дарените от Първа инвестиционна банка пари общината ще покрие загубите на хората за повреденото движимо домашно имущество, които не се поемат от Комисията за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи към Министерски съвет.&nbsp; <br /> <br /> Финансовото подпомагане се базира на доклада на общинската комисия, назначена със заповед на кмета инж. Георги Манолов, за описване и оценка на щетите от бедствието.<br /> <br /> Комисията установила, че загубите на хората само от покъщнина и домашно имущество възлизат общо на 244 155 лева. Голяма част от тях ще бъдат покрити с дарената сума. <br /> <br /> На 25 силно пострадали домакинства със щети над 5 000 лева се поемат 73% от загубите. На 99 семейства с по-малки щети - под 5 000 лева, се покриват 52% от стойността на повреденото имущество. Стойностите са изчислявани по цени на нови мебели и нова техника от най-масовите марки.<br /> <br /> Хората могат да получат финансовата помощ в офиса на банката в Свиленград. <br />