Търговците с обекти над 100 кв. метра ще трябва да сключват договори за разделно събиране и предаване на боклука. Това предвиждат част от промените в Закона за управление на отпадъците, които ще бъдат разгледани на първо четене в парламента.
Задължение за разделно събиране на боклука и предаване на отпадъците от хартия и картон, стъкло, пластмаси и метали, ще бъде описано в договорите, които търговците ще сключват.<br /> <br /> България е приела ангажимента пред ЕС до 2020-а година да постигне 50 на сто рециклиране за битовите отпадъци. <br /> <br /> Кметовете ще трябва да организират разделното събиране на битовите отпадъци на територията на общината. Във всички населени места с население по-голямо от 10 000 души, общините ще трябва да осигурят и площадки за безвъзмездно предаване на разделно събраните отпадъци от домакинствата, за опасни отпадъци, едрогабаритни отпадъци и метални отпадъци от бита. /БЛИЦ