Областна дирекция “Земеделие” - Пловдив обяви търг с тайно наддаване за продажба на негодни за обработка земеделски земи в някои от бившите стопански дворове в областта. Същите не подлежат на възстановяване по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ). Общият брой декари, които ще се разиграват тайно, са 73 221, а имотите 43, съответно в общините Асеновград, Карлово, Садово, Съединение, Първомай, Брезово и Раковски. Най-много -13 имота са обявени за продан в община Брезово, съобщава “Марица”.
Сред тях е и най-големият по площ и с най-висока първоначална тръжна цена имот в областта. Парцелът с площ 10 994 кв. м, е в землището на с. Зелениково, като началната цена е 33 630 лева за целия имот. Останалите неизползваеми места в община Брезово са в с. Пъдарско, големи са от 670 до 1300 квадрата, а началните цени от 2300 до 5200 лева. Най-малкият парцел от 480 квадрата е в чертите на Карлово. Неговата стартова цена е 4800 лева.<br /> <br /> Осем имота с обща площ 21 декара ще се разиграват и в община Съединение. Най-големият парцел там е 8 декара, а началната цена, от която ще започне наддаването - 22 709 лв. В Карлово, Садово и Раковски негодните земеделски земи, които ще се разиграват са между 6 и 7 декара за всяка община, а броя на имотите от 2 до 10. В община Раковски всички свободни имоти са в с. Шишманци. Най-малкият от тях е 503 кв. м. с начална цена 2900 лв., а най-големият 1190 кв. м, със стартова оценка 6900 лв.<br /> <br /> Почти 10 декара, в два имота, са земите в Първомайско. По-големият с площ 8 301 кв.м. е в с. Езерово. Първоначалната цена, от която ще тръгне наддаването за него е 15 004 лв. Само един имот от 1679 кв.м е обявен в с. Стоево, община Асеновград.<br /> <br /> Право на участие в търга имат физически лица, еднолични търговци и юридически лица регистрирани по Търговския закон или по Закона за търговския регистър. Те могат да играят лично или чрез нотариално упълномощено от тях лице.<br /> <br /> Депозитът за участие е 10 процента от началната тръжна цена. Върху него не се начислява лихва и не подлежи на връщане при отказ от сключване на договор. Началната тръжна цена и размера на депозита се определят съгласно правилник за прилагане на Закона за държавната собственост. Документи за участие в търга се получават и подават на място в областната земеделска дирекция във Водната палата, като крайния срок е 8 май. Търгът ще се проведе, ако поне двама кандидати са подали заявки за участие. По процедура, три дни след изтичане на крайния срок за подаване на документи, се сформира тръжна комисия, която за седмица трябва да разгледа предложенията и да определи печелившите в търга.<br /> <br />