Незабавно да започне почистване на речните корита и акваторията на язовир „Въча” от изхвърлени в тях битови отпадъци, разпоредиха Басейнова дирекция за управление на водите -Пловдив, предаде кореспондентът на Агенция БЛИЦ в Пловдив.
Предписанието е изпратено до кметовете на общините Кричим, Брацигово и Девин, консорциума изпълнител на хидровъзел “Цанков камък”, председателите на ловно-рибарските дружества в трите общини и собствениците на плаващи къщички в язовира. Експерти от дирекцията са направили проверка на язовир “Въча” след подаден сигнал от неправителствената организация “Грийн флаг”. Костатирано е наличие на нови количества плаващи битови отпадъци. Миналата година бяха проведени няколко акции за почистване на язовира, при които доброволците събраха близо 500 кубика боклуци, половината от които медицински отпадъци – кръвни проби, плазма, спринцовци, марли и т.н. /Димана Тодорова, БЛИЦ