Точно 120 елхи украсиха центъра на Луковит на 7 декември, когато започнаха заключителните тържествата по случай 120 години от обявяването на селището за град.

Цялата 2018 година премина под знака на годишнината, като началото бе поставено през миналия декември с грейването на 40 изкуствени коледни дръвчета. Тази вечер към тях кметът Иван Грънчаров бе прибавил още 80 малки живи елхички, които след празниците ще бъдат залесени в градските покрайнини.

Празничната украса озари центъра на Луковит в първите вечерни часове, заедно с внушителни илюминации. Кулминационният момент бе предшестван от забавна програма, подготвена от местни детски формации, а фасадата на читалищната сграда оживя с 3D мапинг спектакъл „120 години град Луковит“.

Преди 120 години на 3 декември със свой Указ №263 Княз Фердинанд обявява Луковитската селска община за градска. Документацията за превръщането на село Горни Луковит в град Луковит е подготвена от кмета Васил Видински. По онова време селището е изключително прогресивен околийски център. През 1898 г. Луковит става град с всички околийски служби – околийско управление и съдилище, данъчно управление, училище, прогимназия и гимназия, читалище. На територията на града се е намирало едно от най-големите тържища за породисти животни в страната и е построена една от първите водноелектрически централи – все доказателства за предприемаческия дух и далновидност на населението.