„Напоследък всички недоволстват от горенето на отпадъци, но някой замисля ли се до какво ще доведе огромното количество отпадъци в депата? Някой задава ли си въпросът какво ще правим, когато България след 10 години се превърне в бунище?

Необходимо е да създадем повече мощности за рециклиране на отпадъци и повторната им употреба. Оползотворяването на отпадъци с цел използването им като алтернативни горива за производство на енергия или за други цели е широко разпространен и одобряван в Европа метод за справяне с огромния проблем с депонирането, Топлофикация Сливен следва изпитаните европейски модели и за това избрахме именно тази технология.“ – заяви инж. Костов от Топлофикация Сливен.

Този коментар направи изпълнителният директор на Топлофикация Сливен по повод зачестилите публикации в медиите, обясняващи колко е вредно оползотворяването на отпадъци.

Топлофикация Сливен остана единствената топлофикация в страната, която се произвежда електрическа енергия чрез оползотворяване на предварително преработени отпадъци. За целта на Топлофикация Сливен е издадено разрешително и дружеството се следи зорко от институциите.

Според одобрената в ЕС йерархия на отпадъците, която е основата на европейското и националното законодателство в областта на управлението на отпадъците, се смята, че най-добре е да се насочат усилия към намаляване на генерираните отпадъци, на следваща позиция са посочени повторната употреба, рециклирането, оползотворяването и едва на последно място се поставя депонирането.

Това означава, че Европейският съюз официално подкрепя оползотворяването на отпадъци и го смята за по-добър вариант в сравнение с депонирането, но в България се появяват винаги хора със съмнителни познания, които противоречат дори и на специалистите в дадена област.