Съдия Милен Славов е новият заместник-председател на апелативния съд в морската столица. Той изпълнява и длъжността ръководител на Гражданско отделение на Окръжния съд във Варна. Магистратът има най-високия ранг в съдебната система.
43-годишният юрист е завършил &bdquo;Право&ldquo; в СУ &ldquo;Св. Климент Охридски&ldquo;. Професионалният му път преминава в съдебната система, като близо 8 години съдия Славов е административен ръководител и председател на Варненския районен съд. През август 2009 година става заместник-председател на гражданско отделение.<br /> <br /> Съдия Славов е специализирал в САЩ, като близо 8 години работи по реализирането на проекти по програма за развитие на съдебната система, свързани с усъвършенстване на работните процеси в съда. Участва в работна група при ВСС за анализ и отчитане степента на натовареност в органите на съдебната система. Преподавател във ВСУ &ldquo;Ч.Храбър&ldquo; и член на държавната изпитна комисия.<br /> <br /> Милен Славов има най-високия ранг в съдебната система &ndash; съдия във ВКС и ВАС. През 2012 г. получава служебна благодарност и грамота от ВСС заради професионалното изпълнение на задълженията си. <br /> <br />