С 10 на сто ще бъде намалена общинската администрация в Белене. Инициатор на съкращенията е кметът Момчил Спасов, а с решението си Общински съвет-Белене удовлетвори желанието му.
Положителен отговор на предложението си получи и председателят на Общинския съвет Стефан Николов. То е във връзка с изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Белене и взаимодействието му с общинската администрация мандат 2011-2015 г. <br /> <br /> Приети бяха следните промени: За участието си в заседанията на Общинския съвет и неговите комисии, общинският съветник ще получава месечно възнаграждение вече не 25%, а 65% от средната брутна заплата в общинската администрация за последния месец на предходното тримесечие. За членовете на Председателския съвет възнаграждението скача от 30% на 70% от средната брутна заплата в общинската администрация за последния месец на предходното тримесечие. При отсъствие от заседание на Общинския съвет, от възнаграждението ще се удържат вече 30%, а не 20%, при отсъствие от заседание на постоянна комисия - 15%, а не 10 на сто, както беше досега. Възнагражденията на съветниците се изплащат до 10-то число на следващия месец. <br /> <br /> Правилникът изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Белене влиза в сила със задна дата - от 01.01.2014 г.<br /> <br /> <strong>Илиян ЦВЕТКОВ, БЛИЦ</strong><br /> &nbsp;