Белослав се вдигна на протест срещу изграждането на Кариера за добив на пясък. Основното притеснение на хората е, че бъдещата кариера се намира на метри от жилищния квартал „Младост”. В района са и стопанските постройки на хората с домашните животни. Кариерата е в близост до защитената местност „Ятата”, която влиза в „Натура 2000”, съобщи bTV.
Хората се опасяват, че когато започне да функционира съоръжението, щетите за природата и за населението ще са големи.<br /> <br /> Васил Тонев, един от недоволните граждани, каза, че е притеснен, тъй като на това място се намира паркът на града. Там няма човек, който да не ходи на пикник и гората ще бъде изсечена, за да бъде направена кариера, която ще влияе лошо на цялата община и на цялата флора и фауна.<br /> <br /> Общинският съветник &ndash; Данчо Калчев, е притеснен, че кариерата ще има последствия върху бизнеса:<br /> <br /> &bdquo;Преди 120 години този пясък послужи за започване на стъкларското промишлено производство в България. Сега бялото злато на Белослав някой иска да ни го вземе, защото след 10-20 години, когато вече вървят новите технологии, ще може да се изземва силицият по съвсем друг начин и ще бъде запазена природата на Белослав. Това е много важно, плюс това с този кварцов пясък могат да се развият производства, много работни места, а да не се използва този пясък за запълване на канализации&rdquo;.<br /> <br /> Председателят на Общинския съвет Живко Димитров, както и целият Общински съвет, също са против проекта. По думите му над 70% от гражданите на Белослав са подкрепили подписката против проекта. Те вярват, че проектът ще нанесе необратими вредни последствия върху флората и фауната.<br /> <br /> Общинският съветник Данчо Калчев съобщи, че преди две години е направено проучване в детските градини, при което се оказва, че от 297 деца 110 имат заболяване на очите именно от вредните прахови частици от разпрашаването на кварцовия пясък.<br /> <br /> Зам.-кметът на общината Светла Колева съобщи, че през 2010 година е подписан договор, с който се разрешава предварително проучване. През 2011 година с протестно писмо и подписка от страна на жителите е изразено несъгласие на общината с това инвестиционно предложение. <br /> <br /> По-късно през същата година отново е стартирала процедурата и отново подписка и за пореден път неподкрепяне на предложението. През 2016 година с новия Общински съвет отново има решение, в което е изразено неподкрепяне на инвестиционното предложение.<br />