Преди няколко месеца в Благоевград тържествено беше открито новоизграденото регионално депо за отпадъци. То трябваше да реши все по-задълбочаващите се проблеми за общините в региона.

Депото е изградено със средства от регионалния бюджет и е на стойност близо 24 млн. лв. Отговаря на всички европейски изисквания и се предвижда да поеме отпадъците на общините Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и Бобошево, пише kmeta.bg.

Съгласно Закона за обществените поръчки и всички други нормативни актове касаещи публично-частното партньорство в сферата на управлението на отпадъците, местната администрация проведе обществена поръчка за оператор на депото.

По неясни причини новият кмет на Благоевград Румен Томов все още не е подписал договора на дружеството, спечелило обществената поръчка.

Експерти припомнят, че държавата ни търпи сериозни критики от Европейската комисия във връзка със забавеното изграждане на депата в България и постигане на заложените европейски изисквания в тази област. Към днешна дата въпросът къде да се депонират отпадъците на общините в Благоевградска област все още няма отговор.

На фона на задълбочаващия се проблем, заплашващ в кратко време възникване на криза с боклука в региона, новоизграденото депо в гр. Благоевград, за което са издадени всички необходими разрешителни, все още не се експлоатира.

Затова и будни граждани, както и експерти, се питат:
Какви са причините за необоснованото забавяне и липсата на реално функционираща система за управление на отпадъците в благоевградски региона?

Има ли реална опасност общините в Благоевград и региона да фалират поради невъзможност да поемат финансовите тежести от липсата на функциониращо модерно депо, както нееднократно се е твърдяло в публичното пространство? Ще се наложи ли държавата да поеме част от разходите на местните власти?

По каква причина Община Благоевград не представя публична информация защо не функционира депото при сключен договор с избрания изпълнител?

И все пак при готово депо с избран оператор, хората се питат какво налага за пореден път българският данъкоплатец да заплаща от джоба за необосновани забавявания на отделни чиновници.