Глоби в размер на 66 407,34 лв. са наложени за нарушения по договорите за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в община Варна за първите 6 месеца на 2014 г. Това отчитат от общинската дирекция „Управление на сигурността и контрол на обществения ред”. На фирмите са съставени общо 542 броя констативни протоколи, информира „Дарик”.
30 заповеди са издадени за премахване на преместваеми обекти за търговия, разположени извън одобрените схеми от главния архитект на община Варна. За периода януари - юни инспекторите от дирекцията са съставили 2 309 констативни протокола, 166 предписания и 244 акта за установяване на административно нарушение. 764 са влезлите в сила наказателни постановления./БЛИЦ <br /> <br />