Кандидатът за кмет на община Козлодуй от лявата местна коалиция „Козлодуй“ Борислав Борисов поиска касиране на вота. Жалбата до Врачанския административен съд е подадена вчера чрез Общинската избирателна комисия.
Мотивът за крайното искане на левия кандидат е, че във всички протоколи на СИК на територията на общината са извършвани поправки при предаването им в ОИК, като някои от тях няма как да бъдат направени само със сравнение на цифри и без да се броят наново бюлетините и неизползваните изборни книжа. <br /> <br /> В пространната жалба от 10 страници, подробно са описани допуснатите неправомерни, според жалбоподателя, поправки в протоколите за почти всяка от секциите, включително и за тези, които са направени без необходимия брой подписи от членовете на СИК. <br /> <br /> В мотивите е посочено още, че неправилно са отчитани и подадените гласове за покойния кандидат Михаил Стоянов. Според жалбата, подписана от Борислав Борисов, във всички 26 СИК са допуснати съществени нарушения при отчитането на изборния резултат, като така е опорочен и протокола на ОИК, на базата на който е издаденото решението за избран кмет на общината. <br /> <br /> За доказване на твърденията в жалбата Борисов иска от съда да се допусне съдебно-математическа експертиза, която да е повторно преброяване на бюлетините, с които е гласувано на 25 октомври за кмет на община Козлодуй, да се установи броя на подписите в избирателния списък, броя на бюлетините извън урната и броя на подадените бюлетини, както и да установи дали определените като действителни бюлетини отговарят на условията за такива. <br /> <br /> В заключение в жалбата е поискан и цялостен контрол за законосъобразност на изборния процес.<br /> &nbsp;