До 10 дни кметът на Елин Пелин Ивайло Симеонов ще бъде отстранен от поста си, съобщава "Стандарт", позовавайки се на източник в спецслужбите. Причината е, че въпреки всички препоръки и правила, кметът все още участва в управлението на частни фирми, а заедно с това е и кмет на една от големите общини в региона, обясниха още източниците ни от службите. 
Част от закононарушенията, за които прокуратурата, ДАНС и ЦИК разполагат с документи, са следните:

I. Съгласно чл. 41, ал. 1 от ЗМСМА, кметовете на общини не могат да извършват търговска дейност по смисъла на Търговския закон и да бъдат управители в търговски дружества. Чл. 42, ал. 3 от същия закон изрично разпорежда в едномесечен срок от обявяването на изборните резултати, съответно от приемането на решението на общинския съвет, лице, което при избирането му за кмет заема длъжност или осъществява дейност по ал. 1, да предприеме необходимите действия за прекратяване на дейността и/или за освобождаването му от заеманата длъжност и уведомява писмено за това председателя на общинския съвет и общинската избирателна комисия.

Към момента на обявяването на изборните резултати в общ. Елин Пелин доц. Ивайло Симеонов е управител и едноличен собственик на капитала на "Димар 88" ЕООД. Независимо че законът категорично забранява извършване на търговска дейност.

Доц. Симеонов встъпва в длъжност на 13.11.2015 г., а прехвърля дяловете в дружеството едва на 28.12.2015 г., т.е. повече от месец след изискуемия от закона срок.

За да прикрие това си нарушение, тъй като то съгласно чл. 42, ал.1, т.3 води до предсрочно прекратяване на правомощията му, доц. Симеонов внася в Търговския регистър явно неистински документи – едно негово решение за продажба на дяловете от 09.11.2015 г. и две решения на новия едноличен собственик на капитала от 11.11.2015 г. Тези решения следва да предават привидност, че доц. Симеонов е предприел в срок изискуемите от закона действия по чл. 41, ал. 3.

Това, че посочените решения са неистински и явно антидатирани е видно от нотариалните заверки на подписите на образеца от подпис новия управител и договора за продажба на дяловете на "Димар 88" ЕООД от Ивайло Симеонов, а именно 28.12.2015 година, се казва в част от документите.

Видно от горното, според прокуратурата следва да бъдат прекратени правомощията на доц. Ивайло Симеонов като кмет на общ. Елин Пелин поради несъвместимост и извършване на търговска дейност, а от друга- да се установи създаването и използването на неистински документи, съгласно Наказателния кодекс.

II. Доц. Ивайло Симеонов е бил длъжен да подаде уведомления до председателя на общинския съвет и общинската избирателна комисия за прекратяване на търговската дейност. В случай, че те са постъпили след 14.12.2015 г., то това е поредно нарушение на ЗМСМА, водещо до предсрочно прекратяване на правомощията на кмета. В случай, че е подадена в срок, то означава, че декларирайки преустановяване на търговска дейност, Ивайло Симеонов декларира неистина, което е нарушение на Наказателния кодекс (чл. 313), се казва още в постановлението на прокуратурата.

Съгласно точния прочит на законовата разпоредба, правомощията на кмета на общ. Елин Пелин – доц. д-р Ивайло Симеонов следва да бъдат предсрочно прекратени на основание чл. 42, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА. Законът е ясен – "при неизпълнение на задължението по чл. 41, ал. 3", се казва още в документа.

Според ЦИК на дневен ред дори излиза въпросът: При нелегитимен кмет законни ли са актовете му? Ако бъдат обжалвани – действителни и валидни ли са? Как ще функционира общината занапред?

След данните, които прокуратурата и ДАНС са дали на ОИК, се очаква идната седмица кметът да бъде отстранен от длъжност. В противен случай ще бъдат нарушени всички нормативни актове, са предупредили още от прокуратурата. Очаква се решението на компетентните органи, обясниха още за "Стандарт" от прокуратурата.