Община Велико Търново набира кандидати за едноименното доброволно формирование. Всеки пълнолетен гражданин може да стане доброволец след среща и разговор с главен специалист „Гражданска защита“. Кандидатите могат да получат и подадат документи в Центъра за услуги и информация на гражданите към общината.
С одобрените кандидати за доброволци се сключват граждански договори. Всеки доброволец има право на неплатен отпуск от настоящия си работодател при повикване, обучение, застраховка и екипировка. <br /> <br /> Отработеното време се признава за трудов стаж. Доброволното формирование участва при дейности за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях на територията на община Велико Търново.<br /> <br /> Спасителните групи към доброволното формирование се сформират за Велико Търново и към определени отделни населени места за направления Килифарево, Ресен, Шемшево-Леденик-Балван и Пчелище.<br /> <br /> Участвалите доброволци в ликвидирането на пожари, бедствия и извънредни ситуации и отстраняването на последиците от тях, както и при обучение, получават възнаграждение в нормативно определен размер, съобразно отработените часове при повикването, както и за възстановяване на лични транспортни разходи.<br />