На глоба в размер на 2000 лева бе осъден Петър Герасимов от Сандански за забавено изплащане на месечната издръжка на детето си. П. Герасимов, който работи като строител в Англия, се върнал в Сандански за новогодишните празници и подписал споразумение с прокуратурата.
Съдия Иван Филчев призна за виновен П. Герасимов за това, че за периода от месец ноември 2015 г. до месец октомври 2016 г. не плащал издръжката в размер на 80 лева, присъдени на майката Невена Владимирова, като сумата е набъбнала на 880 лв. В мотивите си съдия Ив. Филчев е посочил, че съзнателно бащата П. Герасимов е забавил изплащането на месечната издръжка повече от два месеца, което е основание да бъде наложено административно наказание.