Две реки, които се вливат в язовир "Пясъчник", са замърсени от розоварна в село Старосел. Има и мъртва риба.

Екоинспекцията извършва поредна проверка на розоварната. 

Най-замърсена е водата на река Костовица, която е приток на река Пясъчник като втората се влива в язовира. Предишните инспекции на розоварната са показали, че тя все още няма разрешително за заустване, тъй като предприятието е съвсем ново, информира БНР. 

Собствениците са обяснили, че правят тестове. 

Експертите са установили, че водите на реките са черни. Взети са проби за изследване. 

От екоинспекцията са издали предписание да бъде преустановено заустването на отпадъчни води в река Костовица.

ОЧАКВАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ В БЛИЦ