Зеленикав цвят на заледени участъци от река Благоевградска Бистрица под моста до голям хранителен магазин в Благоевград изпрати на място проверяващи от РИОСВ - Благоевград и Басейнова дирекция „Западно-Беломорски район”, съобщава struma.bg
Спецовете направиха няколкокилометров обход на участък от мястото с мистериозния зелен лед до моста при Джамията и взеха водни проби. Измерените стойности на водата по показатели рН, разтворен кислород, наситеност с кислород и електропроводимост обаче се оказаха с нормални стойности и това наведе еколозите на мисълта, че видимо зеленото оцветяване се дължи на обраствания по дъното и крайбрежната част на реката с фитобентосни организми.

Според експертите от РИОСВ най-вероятната причина за това обрастване е продължилото есенно маловодие, при което в речното легло върху засушените участъци, богати на тиня и органични вещества, се е осъществил усилен растеж на фитобентосните организми, а вследствие на продължителното застудяване и ниските температури е настъпило заледяване, при което фитобентосът е полепнал по леда и му е придал това особено оцветяване;

Последният месец на 2016 г. завърши с 6 наказателни постановления с общ размер 4450 лв., издадени от РИОСВ. Димо Захов, Роза Стражакова, Таничка Танчева и Стойна Манова от Сандански бяха глобени с по 100 лв. за продажба на пирински чай, а съгражданинът им Атанас Перинаров "олекна“ предколедно с 4000 лв. за нерегламентирано третиране на отпадъци.

Предишни обиколки на екоинспекторите за проверка на незаконни сметища в Благоевградска област доведоха до поредния акт за гърменската кметица Минка Капитанова, която пропуснала да почисти замърсени с отпадъци терени в землището на с. Горно Дряново.

Обнадеждаващо звучат само цифрите в най-новата статистика, която РИОСВ - Благоевград започна да следи - накъде върви бизнесът в региона. Отчетът е, че само през месецдекември 2016 г. са внесени общо 124 уведомления за инвестиционни предложения в Пиринско, което е сериозно раздвижване на фона на месеците, когато нямаше постъпило дори едно намерение за развитието на някакво бизнес начинание.