Днес новият окръжен прокурор на Окръжната прокуратура във Варна Красимир Конов встъпи в длъжност, съобщават от институцията.

В тържествена обстановка пред колектива на Окръжната прокуратура и Окръжния следствен отдел той подписа акта за встъпване в длъжност, който му връчи административният ръководител на Апелативната прокуратура във Варна апелативният прокурор Владимир Чавдаров с пожелание за успешна работа през целия мандат.

Изпълняващият до момента функциите на окръжен прокурор на Варна Радослав Лазаров приветства новия административен ръководител и му пожела да продължи постигнатото. Новият административен ръководител на Окръжната прокуратура във Варна Красимир Конов бе избран с девет гласа „за“ от членовете на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет миналата седмица.

Той е с над 21 години юридически стаж, а в съдебната система работи от 1999 г., когато започва работа като следовател. От 2000 г. е прокурор в Районната прокуратура във Варна.


От 2005 г. до момента е бил последователно прокурор и заместник- окръжен прокурор в Окръжната прокуратура, както и изпълняващ функциите районен прокурор на Варна. Две години – от 2010 до 2012 г., е бил командирован в Апелативната прокуратура.