Висшият съдебен съвет с 23 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържал се” избра за втори мандат прокурор Гергана Мутафова за административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура - гр. Пловдив.
Прокурор Мутафова има над 14 години юридически стаж изцяло в Прокуратурата на Република България. В периода 2006 &ndash; 2015 г. е била административен ръководител на Районна прокуратура &ndash; Асеновград и на Районна прокуратура &ndash; Пловдив.<br /> <br /> В Концепцията си за управление на Районна прокуратура &ndash; гр. Пловдив прокурор Мутафова сочи, че след приключването на първия й мандат, обемът на свършената работа от ръководената от нея прокуратура представлява 60 % от общия обем работа на съдебния район на Окръжна прокуратура &ndash; Пловдив и 25 % от същия обем на съдебния район на Апелативна прокуратура &ndash; Пловдив, които резултати й дават мотивация и самочувствие да се кандидатира за втори управленски мандат. <br /> <br /> Като приоритети и основни цели в бъдещата си дейност очертава повишаването на доверието на обществото в съдебната власт; квалификацията, подбора и продължаващото обучение на прокурорите; професионалните свободи и гаранции; ефективното и ефикасно изпълнение на прокурорските функции; взаимодействието с други органи; отговорност и прозрачност; финанси и кадрова обезпеченост.<br /> <strong><br /> Кристина ИВАНОВА, БЛИЦ</strong><br /> <br />