Кърджалийският окръжен съд насрочи гражданското дело по предявения от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество(КПКОНПИ) иск срещу бившия кмет на Неделино и съпругата му Виолета за 8 януари 2019 г.

Комисията внесе иск за отнемане на имущество на Стоян Беширов в размер на 421 425 лв, съобщава 24rodopi.com.
 
Процедурата бе започната по реда на Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество след получено уведомление, че Беширов е привлечен като обвиняем за това, че като кмет на Неделино умишлено не изпълнил и нарушил служебните си задължения във връзка със Закона за обществените поръчки и от това са настъпили значителни вредни последици за общината.

Комисията претендира за отнемане от Стоян Беширов, съпругата му и контролираните от тях търговски дружества на земеделски земи и гори на територията на село Загорски, общ. Кирково, град Неделино и град Ракитово, както и суми, преминали по банкови сметки и лични парични вноски в търговски дружества.

Обвинителният акт срещу бившия кмет на Неделино Стоян Беширов е от 348 страници. Той бе внесен от спецзвено към Софийската градска прокуратура.