Концесиите за добив на подземни богатства – мрамори в находищата „Белащица - участък „Юг” и „Белащица” в област Пловдив се спират от днес. Това стана ясно от думите на заместник-министърът на енергетиката Жечо Станков в с. Белащица. 

Съгласно Закона за подземните богатства, министърът на енергетиката има право да спре концесионен договор при нарушение на действащото законодателство от страна на концесионера. 

В Министерството на енергетиката е постъпила информация за издадени три наказателни постановления на концесионера на находище „Белащица” от Регионалната инспекция по околна среда и водите - Пловдив. 

Наказателните постановления са издадени, заради извършени нарушения от страна на концесионера на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и Закона за чистотата на атмосферния въздух. 

Две наказателни постановление, влезли в сила, са издадени и на концесионера на находище „Белащица-участък „Юг”.

ОЧАКВАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ В БЛИЦ!