Система за видео контрол на МВР засякла пазарджишки полицай да спи на работното си място. Техниката, иначе ползвана за намаляване на корупцията, станала ням свидетел на комичното дежурство на 9 декември 2014 г. Тогава камерата записала как седящият на предната седалка в патрулка униформен служител си почива от 3,37 до 6,15 часа сутринта, съобщава „Марица” .
След разкритието на държавния служител било наложено дисциплинарно наказание писмено предупреждение за срок от три месеца. Той обаче успя да обори заповедта за него пред Административния съд, тъй като се оказа, че документът е с ред пороци. <br /> <br /> Санкционираният бил лишен от възможност да се запознае с писмото, обвиняващо го в нарушение на трудовата дисциплина, и с приложените доказателства.<br /> <br /> Представените пред магистратите видео файлове показват, че на предната дясна седалка човекът подремва, вместо да упражнява контрол.<br /> <br /> При издаването на обжалваната заповед обаче административният орган е допуснал пропуски, прецени съдът. В нея не са посочени времето и мястото на нарушенията, нито обстоятелствата, при които са извършени. Не става ясно и защо провинението на полицая е прието за системно. <br /> <br /> И най-вече - няма конкретни доказателства, че спящият е същият, на когото е наложено наказание. Неточното и непълно уведомяване на служителя, обвинен, че не си уплътнява работното време, пък го е лишило от възможност да даде адекватни писмени обяснения в своя защита, прецениха магистратите.<br /> <br /> Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд. /БЛИЦ<br /> &nbsp;