Карнобат е третата община в страната, която ще каже „не“ на подготвяното Трансатлантическото споразумение за търговия и инвестиции (ТПТИ) между ЕС и САЩ и на аналогичното споразумение с Канада - СЕТА. Това съобщи кметът на общината Георги Димитров, цитиран от Флагман. Предложението за присъединяването към Декларацията от Барселона от 22 април ще бъде внесено за разглеждане на предстоящото заседание на Общински съвет – Карнобат. Кметът декларира очакването си за сериозна подкрепа от страна на общинските съветници.
„Подкрепям Декларацията от Барселона и съм против този тип споразумения, защото те   облагодетелстват и осигуряват печалби на големите транснационални корпорации за сметка на местния бизнес и обществото“, коментира кметът. Според него ние не бива да стоим безучастни и трябва да защитим производителите в нашия регион. В община Карнобат се отглеждат стотици декари с лозя, зърно, череши, ябълки и не бива да се допуска подобни споразумения да определят съдбата на производителите, в условия на пълна непрозрачност.

С Декларацията от Барселона Европейския парламент, Европейския съвет и националните правителства се призовават да не подписват СЕТА и се настоява преговорите по ТПТИ да бъдат незабавно преустановени.

„Днес Европа се намира на кръстопът. Кризите, пред които е изправен ЕС, изискват политическо решение. Ние вярваме, че такова решение за Европа е поставянето в центъра на политиките на нейните основни ценности: солидарност, зачитане на свободите и справедливост. Тези търговски споразумения от ново поколение са със съмнителен принос за обществото като цяло. Европа трябва да развива икономиката си чрез укрепване на социалните, екологичните и трудовите права, а не само разширявайки свободната търговия“, се казва в документа.