Римските бани в древния град Аква Калиде ще бъдат отворени за туристи през лятото на 2013 г. Това каза Йорданка Ананиева, заместник-кмет на Бургас по култура и образование.
Аква Калиде е един от обектите, които Община Бургас разработва през последните години и има голямо значение за развитието региона, каза Ананиева. Самият проект се разработва от четири години. <br /> <br /> &bdquo;Проектът за реставрация и консервация е депозиран в Министерство на културата, тъй като това е паметник от национално значение и те трябва да се произнесат по проекта. Той е одобрен от Министерството на културата и от Националния институт за паметници на културата. Очаквам протокола заедно с проекта в близките дни да ни бъде предоставен - изпратен по официален ред, за да може да го приеме и нашият експертен съвет по устройство на територията и проектът да започне да се реализира&rdquo;, обясни Ананиева. <br /> <br /> Проектът ще започне да се изпълнява веднага след като бъде одобрен от експертен съвет в Бургас и след като получи разрешително за строеж от главния архитект на града. &bdquo;Срокът за изпълнение е 4 месеца, така че до началото на лятото ние ще сме приключили с този обект. Той обаче е част от един по-голям ансамбъл, защото освен реставрацията на самата баня, проектът на фаза идеен проект включва разработка на още няколко неща&rdquo;, каза Йорданка Ананиева. <br /> <br /> Едното от тях е музейна експозиция, с находките, които са намерени по време на археологическите разкопки, от времето на римската баня, от времето на Рим.<br />