Кметът на Перник Росица Янакиева инспектира работата по строителството на система за управление на неопасни отпадъци в региона на Перник. Работа по изграждането на пернишкия завод за отпадъци върви по план към този момент, отбеляза кметът. ''Един от етапите му ще бъде завършен към 20 юни, а финала и края на проекта се очакват да са към края на тази година'', обясни Янакиева.
Проектът включва изграждане на първа клетка от общо четири, приемна зона, площадкови комуникации и техническа инфраструктура. Предвижда се да бъде изградено съвременно депо, което отговаря на изискванията за опазване на околната среда и ще допринесе за постигане на екологично равновесие в региона.<br /> <br /> Депото ще бъде оборудвано със специална дренажна система за инфилтрата, която ще го отвежда към ПСОВ. За улавяне на образувалия се биогаз се предвижда изграждане на газоотвеждаща система в процеса на запълването и крайната му рекултивация. За избягване на замърсяване на повърхностните води при експлоатацията на депото и за предотвратяване на възможни повреди на самото депо, повърхностните води ще се дренират и отклоняват извън депото чрез канали за повърхностни води.<br /> <br /> Предвижда се приемната зона да бъде оборудвана с Биологично пречиствателно съоръжение за битови отпадъчни води ( БПСОВ ). <br /> <br /> Регионалното депо ще обслужва общините Перник, Радомир, Брезник, Земен, Ковачевци и Трън и ще приема 46000 т отпадъци годишно.<br /> Освен депото за отпадъци Росица Янакиева направи проверка и на ремонтните дейности по ул. ''Търговска'', и изграждането на междублокови градинки и паркинг в кв. &bdquo;Тева&ldquo;. <br /> <br /> ''Ще се опитаме &bdquo;Търговска&ldquo; да бъде готова за 24 май, а плочките пред хотел Струма да бъдат подменени до началото на абитуриентските балове през месец юни'', заяви кметът Янакиева. Жителите на кв. &bdquo;Тева&ldquo; пък се очаква да бъдат зарадвани с тяхната нова придобивка за официалния им празника 10 май.<br /> <br /> <br /> <br type="_moz" />