Общинският съвет в Ловеч реши да кръсти площада пред Художествената галерия в кв. Вароша на името на свещеноиконом Кръстю Никифоров, съобщава lovechtoday.eu. Предложението за това до общинския съвет и до кмета на Ловеч е на председателя на Фондация „Граждани срещу насилието" Васил Колев, който е и един от големите радетели на реабилитирането на поп Кръстю като предател на Левски. В неговото предложение се посочва площадът, който е в непосредствена близост до къщата на свещеника, да се именува „Площад поп Кръстю и приятели" и на мястото, където е бил домът му, да се постави паметен знак.
Становището на общинската администрация е името на площада да бъде &bdquo;Свещеноиконом Кръстю Никифоров&quot;, подкрепено е и от кварталния съвет във Вароша, и от Ловчанския митрополит Гавриил.<br /> <br /> Регионалният исторически музей в Ловеч също изразява съгласието си за това име. В писмо до община Ловеч неговият директор Капка Кузманова посочва, че свещеноиконом Кръстю Никифоров е високообразован свещеник, участник в борбата за църковно-национална независимост, част от един интелектуален кръг, който се явява авангард на ловчанските българи в борбата им за просвещение и независима вяра. През предосвобожденските години в битността си на най-авторитетен свещеник сред миряните в Ловеч поп Кръстю е един от уважаваните граждани, пише още директорът на музея.<br /> <br /> Кузманова припомня, че по покана на Васил Левски поп Кръстю става заклинател на Ловчанския комитет, след което е избран в неговото ръководство като касиер. По редица причини той става удобна мишена за отправяне на обвинения в предателство срещу Левски от страна на фамилията на поп Лукан и нейните поддръжници, казва още Кузманова. Според нея, основани на фалшиви факти, тези обвинения постепенно преди и непосредствено след Освобождението разширяват своя обхват в полето на публичното пространство и довеждат до преждевременната смърт на лишения от възможности за защита свещеник, а след нея ескалират и се превръщат в основа на историографски и художествени версии, обществени нагласи, дори държавна политика.<br /> <br /> &bdquo;Непредубеденият анализ на фактите и обстоятелствата красноречиво говори, че свещеноиконом Кръстю Никифоров не е предател&quot;, заявява в писмото си Капка Кузманова. Директорът на музея коментира, че защитавана още в миналото, днес в резултат на усилията на редица изследователи, общественици и популяризатори тази позиция разширява своята територия, както в полето на историческата наука, така и в художествените и обществено-културни пространства.<br /> <br /> През 2013 г. се навършват 175 години от рождението на поп Кръстю.<br /> <br /> Решение за именуване на площада ще вземе общинският съвет на заседанието си на 25 юли. Преди това то ще бъде гледано от постоянната комисия по образование, култура, младежта и децата на заседанието й на 16 юли. Пространството пред Градската картинна галерия в кв. Вароша представлява площад, отговарящ на мащабите на квартала, което е основание да получи съответното наименование, произнася се Националният център за териториално развитие. За да се постави паметен знак с името на свещеника на мястото, където е била къщата му, е необходимо съгласие на собствениците, след което главният архитект на общината издава разрешение по реда на Закона за устройство на територията.&nbsp;/БЛИЦ