Одит на Сметната палата констатира сериозни нарушения в управлението на Община Айтос в периода 1 януари 2013 г. - 31 декември 2013 г. Докладът беше качен в официалния сайт на ведомството в понеделник. Мониторингът на управлението на публичните финанси и общинска собственост е установил, че в Айтос действат порочни практики, свързани с обществените поръчки, определянето на местните данъци и такси, както и продажбата на общинско имущество.
Така например, при пет от шест проверени обществени поръчки по ЗОП (Закона за обществени поръчки, б.а.) са открити сериозни пороци, облагодетелствали спечелилите участници, пише &quot;Флагман&quot;. Одиторите са установили, че действа неясна методика за оценка на офертите, част от избраните изпълнители са сключвали договори, без да предоставят всички необходими документи, ограничавани са лица и фирми да участват в процедурите, на други пък не била връщана гаранцията за участие. Последното е стара практика на администрациите, които по този начин искат да откажат фирми и консорциуми да участват в техни процедури.<br /> <br /> Сред обществените поръчки са проектирането на парка &bdquo;Славеева река&ldquo;, техническият проект за уличните настилки в село Пещерско, както и ремонтът на Айтос-Карагеоргиево-Тополица. В тази поръчка общината е поставила необосновано високи изисквания, очевидно, за да ограничи участието на нежелани фирми. Неслучайно участва само една фирма &ndash; шуменската &bdquo;Инвестиционно проектиране&ldquo; ЕООД. Не е ясна и методиката за формиране на оценката за техническото задание, поръчката се е провела на тъмно без администрацията да оповести публично кога ще отвори ценовите предложения. Оказва се, че документите на спечелилия участник не са комплектовани и ако се е спазвала буквата на закона, той е трябвало да бъде отстранен. Вместо това фирмата е получила 148 700 лева от Община Айтос за проектирането на парка и улиците.<br /> <br /> Друга от по-големите обществени поръчки, където са констатирани нарушения, е тази за доставка на храни за детските градини. Поръчката е на три лота и е спечелена от бургаската &bdquo;Фиоре&ldquo; ЕООД, обичаен участник в подобни процедури, която е получила 44 хил.лв. за доставката на плодове и зеленчуци, айтоската &bdquo;Петров ЕВГ&ldquo; ЕООД - 44,869 лева за месо и месни продукти. Същата фирма е получила 55 хил.лв. за доставка на мляко. Тук отново действа практиката да се поставят изисквания, несъразмерни с обекта на процедурата, което поражда съмнения, че прагът се поставя, за да се отстранят част от неудобните участниците. Комисията, разглеждаща офертите, е пропуснала и съществена подробност &ndash; че една от фирмите, не се уточнява коя, но най-вероятно става въпрос за дружество, спечелило поръчката в един от лотовете, не е предоставило пълен комплект от документите.<br /> <br /> Нарушения има и в процедурата за превоз на фирма, която да превозва учениците до училищата им. Тук възложителят &ndash; Община Айтос, първо е намалил изискуемите критерии, неизисквайки застраховки на автобусите и пътниците, и второ - поставил изискване участниците да имат собствени автобуси и база на територията на Айтос. Разбира се, грешката е случайна, съвпадението &ndash; също. И съвсем случайно на тези условия е отговаряла единствено местната фирма &bdquo;Айтос Автотранспорт&ldquo; ЕООД, която вози учениците за 1,15 на км пробег, без ДДС.<br /> <br /> Нарушения има и в конкурса за избор на изпълнител за снегопочистването на Айтос. Практиките са почти същите - неясни критерии, облагодетелствали победителите.<br /> <br /> Одиторите са установили, че в Община Айтос действа и неясна практика за определяне на местните данъци и такси. Пример е таксата за прехвърляне на имот &ndash; 3 % от стойността му. Според Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) общинските такси трябва да съответстват на размера на направените разходи. В този случай не е ясно как точно е определен този праг от 3 %. Според одиторите това ощетявало гражданите на Община Айтос, които плащали неправомерно високи такси. Сходен проблем има и с още няколко общински налога.<br /> <br /> В одита си Сметната палата дава десетки препоръки и на общинска администрация, и на Общинския съвет в Айтос. Не е изключено част от доклада да отиде в прокуратурата, която да разследва какви са връзките на айтоския кмет Васил Едрев със споменатите фирми и случайно ли са допуснати нарушенията. /БЛИЦ<br />