Марин Маринов е новият председател на Варненския окръжен съд. Той беше избарн с 13 от гласовете на ВСС след балотаж с втория от кандидатите за административен ръководител Светлозар Георгиев.
42 годишният възпитаник на СУ&quot;Св.Кл.Охридски&quot; е в съдебната система повече от 16 години. Бил е зам. председател на Варненския районен съд и ръководител на Наказателно отделение. От есента на 2006 година е съдия в Окръжен съд Варна. Две години по-късно е избран за заместник председател на съда и ръководител на &quot;Търговско отделение&quot;. След избора на Ванухи Аракелян за председател на Апелативен съд Варна Маринов бе изпълняващ функцията административен ръководител на ВОС. <br /> <br /> Съдия Маринов има най-високия ранг в съдебната система - съдия във ВКС и ВАС.. През 2012 година е награждаван от ВСС с отличие &quot;Служебна благодарност и грамота&quot;. Марин Маринов има сериозна професионална квалификация и специализации по института на пробацията и пробационните мерки в САЩ, както и във връзка с Медиацията в Белгия. Участвал е в множество форми на обучение и квалификация по проблемите на Европейското право, по прилагане на правилата на Европейското конкурентно право, както и по &quot;Актуални въпроси на търговското правораздаване&quot;. Съдия Маринов е семеен с две деца.<br /> <br /> &nbsp;