Няма опасност от безводие за Варненска област. Това обяви министърът на околната среда и водите Емил Димитров.


Той поясни и причините, поради които количествата вода от язовир Камчия за Варна са намалени за сметка на Бургас.

Варна може да разчита на алтернативни източници, като изворите в Девня и язовир Цонево, докато Бургас няма такава възможност.

Министърът обаче не коментира как това ще се отрази на цената на водата за питейно-битови нужди.

„Преувеличена е опасността Варна да остане без вода. Градът има възможност да черпи от Камчия и ще получава около 1 млн. месечно винаги.

В момента сме в такава ситуация - Варна би могла да получи повече вода от карстовите извори в Девня. Бургас няма такива източници”, категоричен бе Емил Димитров.

Той поясни че като министър е длъжен да се грижи за всички. „Варна не би могла да изпадне в криза, каквато е възможно да има в Бургас”, добави още министърът.