Общинските съвети в Момчилград и Кирково отказаха да издадат подробни устройствени планове за трасето на междусистемната газова връзка България – Гърция, съобщи БНР. Причината са постъпили възражения от собственици на земи край пътя за прохода Маказа, че няма да могат да ги продадат за строеж на хотели и бензиностанции, ако от там премине тръбата на газопровода.
Според експерти отказът на местните съвети ще забави с най-малко една година изграждането на бъдещата връзка. Тя е с дължина 170 километра, преминава през землищата на три области и по нея ще се пренасят 3 милиарда кубически метра газ годишно от Трансадриатическия газопровод. <br /> <br /> Връзката е стратегическа за България, защото ще намали зависимостта ни от Русия на фона на конфликта в Украйна и проблемите около &quot;Южен поток&quot;. /БЛИЦ<br />