От активното снеготопене водата в Добрич е мътна. Сигналите са подадени от няколко квартала, които се снабдяват от помпената станция “Алмалии”.
От дружеството съобщават, че работят за нормализиране на водоподаването.