Красивата иранка Захра, която е приела християнството у нас и трогна много хора със съдбата си, има шанс да получи статут на бежанец. Съдът постанови, че молбата и за международна закрила трябва да бъде преразгледана, пише "Труд".
Младата жена застана пред съда в Бургас, защото иска да получи статут на бежанец. В момента тя е част от Евангелската църква в Несебър и работи като фризьорка. През 2012 година е избягала от Иран и иска да живее в България. Фризьорката смята, че в родината и я дебне опасност, заради това че е приела друга религия.<br /> <br /> На последното заседание на съда представителят на Агенцията на бежанците - Галина Лалева заяви, че Захра не отговаря на нашите изисквания за бежански статут, че животът й не е заплашен реално, а и в момента в родината й няма военен конфликт.<br /> <br /> Бургаският Административен съд оповести в петък решението си за Захра Шахсавани. Магистратите са постановили интервюиращия орган в Държавна агенция за бежанците, РПЦ- село Баня, наново да се произнесе по молбата и за международна закрила. Съдът отхвърля последното решение на интервюиращия орган, а именно че &ldquo;чужденката не е посочила никакви факти, обосноваващи основателни опасения от преследване, основани на раса, религия, националност, политическо мнение или принадлежност към определена социална група&rdquo;.<br /> <br /> &quot;Не са обсъдени наведените от Шахсавани твърдения във връзка с промяната на религиозната и? принадлежност, не са направени констатации относно положението на религиозните малцинства в Ислямска република Иран, не е извършена и дължимата преценка относно това дали жалбоподателката е изложена на опасност от преследване или от тежки посегателства при завръщане в страната по произход, поради принадлежността и? към посочената от нея религиозна група. Преписката се изпраща на органа за ново произнасяне по молбата, след обективно и пълно изследване на относимите обстоятелства. Постановеният съдебен акт е окончателен&quot;, категорични са съдиите.<br /> <br />