Правителството реши да започне конкурсна процедура за издаване на разрешение за търсене и проучване на нефт и природен газ в „Блок 1-25 Враца-запад“. 
Блокът е с площ 4886 кв. км.

Стартирането на конкурса е мотивирано със заявен инвеститорски интерес. Идеята е да се даде 5-годишно разрешение за търсене и проучване с право на две продължения от по две години.