“Вие бяхте първите представители на политическа партия, които потърсиха комуникация, а това показва едно подобаващо отношение“ – с тези си думи председателят на Адвокатска колегия Пловдив-  Иван Демерджиев започна днешната среща между  членовете на колегията с представителя на левицата Николай Радев и кандидатите за общински съветници от листата на „БСП за България“ .

„Ние сме готови съвсем безкористно и безвъзмездно да дадем знанията и уменията си стига те да са в полза на града. Ние искаме да сме обществено обвързани“ – заяви  адв. Демерджиев. 

„Да  ползваме мнението на професионалните гилдии в града е една от целите, които аз и моите съпартийци си поставихме“- категорично заяви Радев. „Получаването на професионално мнение за решаването на специфични проблеми са изключително важни за нас" – допълни математикът. На днешната среща присъстваха също и кандидатите за общински съветници – Нели Петрова, Огнян Урбалов и Т. Кръстев.

„Кметът може да насочва развитието на града, а ние искаме Пловдив да се превърне в един по-високо технологичен център на развитие.“- изтъкна кандидатът. Ръководството на професионалната гилдия бе запонзато от кандидата на левицата Николай Радев  с идеите му  за ежемесечни срещи с професионалните гилдии с цел получаване на експертно мнение по важните въпроси на пловдивската общественост. 

„Общинските служители трябва да се дисциплинират и да осъзнаят, че носят отговорност за всяко свое действие при извършване на служебните си правомощия „- наблегна ръководителят на професионалната гилдия. Беше изразено становището ,че липсата на отговорност от общинските служители много често води до действия в ущърб на пловдивчани.

Председателят Иван Демерджиев посочи пример с колелото на водната палата, което не само че затруднява предвижването ,но е и на  съмнително висока цена за което никой не понесе отговорност. 

В предишни мандати се искаше становище на прокуратурата  при взимане на решения на общинския съвет. „ Считам, че най-доброто експертно становище би било това на градската адвокатска колегия.“ заяви Т. Кръстев. „ Ние се борим за правата на гражданите. Вие отстоявате законноста и правата на гражданите – Имаме обща цел! „ – добави юристът Огнян Урбалов.

„Хората нямат доверие на политиците,но мисля, че нещата в днешно време се променят. Аз съм юрист с 27 годишен опит и съм на мнение, че наболял проблем в местното управление е липсата на юристи в Общинския съвет. Считам,че местното законодателство трябва да претърпи промени и съм абсолютно съгласна с колегите си, че взаимопомощта с АК Пловдив е наложителна“ – изказа мнението си кандидатът за общински съветник, юрист и преподавател по данъчно и финансово право в ПУ Нели Петрова.

„За да управлява един кмет пълноценно своята община, то той трябва да се допитва до експерти в различните области“- заяви директорът на Езикова гимназия-Пловдив.