Екоинспектори провериха сигнал за пяна без мирис в река Арда между селата Малка Арда и Оряховец, съобщават от Министерство на околната среда и водите.

Сигналът е бил получен днес преди обед и незабавно е бил сформиран екип, като е потърсено и съдействие от кмета на община Баните, който също е посетил мястото със замърсяването, съобщава "Трафик".

В района няма промишлени предприятия или инсталации, които да предизвикат поява на пяна в реката, посочват от екоинспекцията.

От МОСВ съобщават, че е бил извършен обход на посочения участък. Предполага се, че пяната е от използваните в домакинствата почистващи и перилни препарати.

Взети са водни проби, които ще бъдат изследвани по следните показатели: общи ФХ показатели - активна реакция, електропроводимост, разтворен кислород, наситеност на кислород, температура, биогени - амониев, нитритен, нитратен и общ азот, ортофосфати като фосфор и общ фосфор, БПК5, ХПК, свободни цианиди, неразтворени вещества и повърхностно активни вещества.