Храм “Света Петка” в град Трън, който е в близост до едноименния скален параклис, е от местата, в които се случват чудеса. Случилите се изцеления на хора в храма не са толкова известни, както добилият в последните 2 години известност скален параклис “Света Петка”. Най-скорошният случай на чудо в светата обител е от началото на 2019 година, пише Zapadno.com.

Преди няколко месеца в храма пристигнала жена от София, която ходила прегърбена. Подпомагана от сестра си и своята дъщеря, тя влязла в светата обител. Споменът за това, което клисарката Стефанка Витанова е видяла, все още е ярък и разказван с трепет в гласа ѝ.

Прегърбената жена стигнала до иконата на Света Петка, която е поставена пред иконостаса. С помощта на двете и придружителки, тя целунала иконата и в този момент се изправила. Жената не се сдържала от щастие и побързала да излезе от храма, спомни си Стефанка Витанова.

Известно време след този случай в храма пристигнали роднини на жената, която се изцелила пред иконата на светицата. Хората направили дарение за светата обител – прахосмукачка.

Помощ има за тези, които вярват и се молят. В това е убедена клисарката на храм “Света Петка”, която е ставала свидетел и на други подобни случаи.