Обществена трапезария към Домашния социален патронаж ще бъде разкрита в Кърджали, съобщават от общинската администрация. Днес предстои кметът на града инж. Хасан Азис да подпише договора по проекта към фонда "Социална закрила".
Обществената трапезария ще осигурява топла и здравословна храна на 80 социалнослаби лица от началото на юли до 31 декември. <br /> <br /> Подборът на потребителите ще се извърши от комисия, определена със заповед на кмета, в която ще има и представител на Дирекцията &quot;Социално подпомагане&quot; - Кърджали. <br /> <br /> Разкриването на обществена трапезария ще разшири обхвата на предоставяните социални услуги в общината и ще бъде насочена към задоволяване на потребностите от храна за хората, които не могат да си я осигуряват сами.<br /> <br /> <br />