От Община Елин Пелин отрекоха кметът да се крие от въпросите на общинарите. От там добавиха, че те са сред най-бързо развиващите се администрации и атаката срещу тях е заради предстоящите избори. 

Ето какво точно категорично заявяват от Община Елин Пелин в правото си на отговор
относно появилите се преди дни информации, че кметът се крие (публикуваме изявлението им без редакторска намеса):

"В публикация от 18.07.2019 г. на електронната страница на www. blitz.bg под заглавие „Скандал! Кметът на Елин Пелин се крие от въпроси на общинари“ са изнесени твърдения, които не кореспондират с истината. По този начин читателите неволно могат да бъдат подведени от предоставените им преднамерено и едностранчиво некоректни факти.

През последните четири години Община Елин Пелин е една от бързо развиващите се общини в област София и това прави общинска администрация цел за нападение, особено преди избори.

След направена проверка от общинска администрация са изпратени две писма, с които е предоставено заверено ксерокопие на Регистъра за сключените граждански договори в община Елин Пелин за 2018 г. и Списък на фирмите извършили външни услуги и изплатени суми за 2018 г.

Това е информацията, която е изискана от г-н Бойко Савов. Задължително е обработването на лични данни да бъде в съответствие с Регламент (ЕС) № 2016/679 от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, както и в съответствие с утвърдената от Община Елин Пелин политика за поверителност на личните данни.

Г-н Савов е отказал да подпише Декларация относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и съответно няма как да му бъде предоставен достъп до изискваната информация.

На въпросите свързани с предоставяне на информация за направените разходи за култура и субсидии за читалищата, е предоставена Справка на Постоянната комисия по здравеопазване, образование, култура и вероизповедание, спорт и социални дейности.

През последните четири години в Община Елин Пелин се работи изключително много за възраждане на традициите, запазване на българския дух и подпомагане всички самодейни състави, групи, тяхната дейност и участия.

В субсидиите към читалищната дейност не са включени ремонтните дейности на читалищната инфраструктура, носиите, които общината осигури на много детски градини и училища, униформите на духовия оркестър, представянето и участията на всички наши читалища и клубове в цялата страна, и в чужбина. Тази година бяха закупени 10 нови музикални инструмента, нещо което не е правено с години.

Що се отнася до субсидиите, изплатените на футболните клубове – тази информация е  била предоставена и публикувана в годишния отчет за 2018г. на Община Елин Пелин, дейност 714 „спортни бази за спорт за всички“, параграф 45-00 субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел в размер на 96 510лв., от които за ОФК „Елин Пелин“ са предоставени 67 000лв., което представлява 70% от общата субсидия за всички спортни клубове на територията на общината. За тази сериозна сума общинския съветник г-н Борислав Тонев, е предоставил следния отчет с № П_02-33081/13.03.2019г.:

„… след като в отборът ни има 80 деца и над 25 състезатели в мъжкия отбор, които участват целогодишно в много наситената програма на БФС, ни е трудно да опишем всички спортни събития през 2018г. и 2019 г., в които сме участвали или трябва да участваме.

Сами разбирате, че Футболът е най-масовият спорт, който се практикува и автоматично това означава, че календарът ни е запълнен постоянно… По тази причина оставяме адреса на интернет страницата на БФС …, където във всеки един момент може да получите актуална информация, както и името на каналът ни в Youtube – /OFK – ELIN PELIN/, където може да гледате записите на мачовете ни…...“

На ОФК „Елин Пелин, чийто председател УС е г-н Борислав Тонев, за последните две години са изплатени над 134 000 лв.

За последните две години (2017 и 2018 г.) футболните клубове на територията на Община Елин Пелин са получили субсидии в размер на 154 800 лв. Това не включва сумата от над 200 000 лева, инвестирани в изграждането и ремонтите на спортни съоръжения.

Искаме да подчертаем, че добрата комуникация е гаранция за постигането на добри резултати и поставените цели. Взаимното уважение, също!"