За намаляване на битовата престъпност и осигуряване на сигурността в малките населени места в Плевен обмислят идеята за преминаване към общинска самоохрана. Общината вече има лиценз за охранителна дейност.
Дейността ще бъде възложена на общинския инспекторат. Всички негови служители ще завършат курс за охранители. Промените започват още следващия месец. <br /> <br /> &rdquo;Кметовете ще избират дали да пазят чрез общинските охранители или от фирми, както е сега в някои села. Обмислят се и други варианти, уточни кметът професор Димитър Стойков пред БНР. - Идеята ни е да кажемняколко близко разположени населени места като Мечка, Коиловци и Бръшлян. Парите, които се заделят за охрана, са 51 000 за тези населени места. Нека да ги предложим на общ търг и една фирма да поеме трите населени места, което би било довело до намаляване на средствата и разходите и осигуряване на по-ефективна охрана.&rdquo;<br /> <br /> <br />