Да бъде открита процедура за изграждане на Океанариум в Бургас. Това предложение внесе за разглеждане в Общинския съвет кметът на града Димитър Николов. Идеята е създаването на грандиозното съоръжение да стане в парк "Езеро" чрез концесия, като бъдещият инвеститор го проектира, изгради и поддържа.
В параметрите на концесията са включени: oкеанариум с аквариуми от черноморски, средиземноморски и океански видове; делфинариум със зала за представления и места за отдих на делфините; аквапарк със закрита и открита част; СПА зона; тропическа гора с истински растителни видове; обекти за търговска дейност, зелени площи, паркинги, транспортна и инженерингова инфраструктура.<br /> <br /> Анализите показват, че за осъществяване на проекта е необходима инвестиция в размер минимум 80 млн. лв.<br />