Последният участък от автомагистрала „Тракия" - 34 километра от пътен възел „Зимница" до Карнобат, се открива на 15 юли, понеделник. Автомагистралата вече свързва София с Бургас, това съобщиха от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура". Ще бъде открит лот 4.2 - от пътен възел „Зимница" до Карнобат (от км 291+000 до км 325+280). Проектът „Доизграждане на автомагистрала „Тракия" лот 2, 3 и 4" се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и държавния бюджет чрез Оперативна програма „Транспорт" 2007 - 2013 г.
Общата дължина на лот 4 - от Ямбол до Карнобат, е 49,08 км. На 26 август м. г., за да се улесни трафикът през &bdquo;Петолъчката&quot;, бе пуснато движението по лот 4.1 - отсечката от Ямбол до п. в. &bdquo;Зимница&quot; (от км 276+200 до км 291+000). Дължината й е около 15 км.&nbsp;<br /> Изпълнител е строително-монтажните работи е Сдружение &bdquo;Тракия IV&quot; ДЗЗД. Стойността на договора е 209 646 720,00 лв. с ДДС. Строителният надзор е осъществен от &bdquo;План инвест - Пловдивинвест - ЛОТ4&quot; ДЗЗД. Договорът е за 974 400,00 лв. с ДДС. Авторският надзор е на Обединение &bdquo;Виаплан-Бурда&quot;, чийто договор е 130 800 лв. с ДДС.<br /> <br /> Автомагистрала &bdquo;Тракия&quot; е част от Трансевропейския транспортен коридор VІІІ. Изграждането й е приоритетен инфраструктурен проект с национално и международно значение. Общата дължина на проекта &bdquo;Доизграждане на автомагистрала &bdquo;Тракия&quot; лот 2, 3 и 4&quot;, финансиран по ОП &bdquo;Транспорт&quot;, е 115 км. Стойността на безвъзмездната финансова помощ е 699 648 287,32 лв. с ДДС. От тях от Кохезионен фонд на ЕС са 513 970 279,58 лв., а от държавния бюджет - 185 678 007,61 лв.