Проверката на 39 язовира по поречието на река Скът във Врачанско установи частични нарушения в стената само на един язовир. Проверката на водоемите по поречието на река Скът, която наводни Мизия и Бяла Слатина, е установила, че има частични разрушения на стената на борованския язовир "Стубля", съобщи БНР. Язовирът е в средата на каскада от пет водоема, които се събират в по-големия язовир "Братковец", който е в добро състояние.
Прокурорското разследване на причините за бедствието в района показва още, че коритото на река Скът край бедстващото село Крушовица не е почистено от растителност. Като доказателство е взето предвид и становище от 2000-та година, според което река Скът е потенциално опасна и може да предизвика наводнения.<br /> <br /> Разследването бе започнато след предварителна проверка от Районната прокуратура в Оряхово, която се самосезира след като бедствието засегна над 80 на сто от територията на Мизия. В хода на досъдебното производство предстои да бъде назначена комплексна експертиза, която да събере и анализира данните за валежите, състоянието на почвите, язовирите, коритото на река Скът, корекциите по поречието й, както и всички други обстоятелства, причинили в началото на месеца бедствието в Борован, Бяла Слатина и Мизия.