Заради активизиралите се свлачища може да бъдат погубени цели горски масиви в Смолянско. Съществува потенциална опасност за горите в област Смолян след обилните валежи през март, които нанесоха много щети в горските и извън горските територии, каза на брифинг днес директорът на Регионалната дирекция по горите в Смолян, инж. Венцислав Фурлански, цитиран от smolyanpress.net. Дървесината, която е пострадала от снеголом се инвентаризира и усвоява в момента.
На места има пострадали единични дървета, но на други засегнатите гори са достигат до 50 &ndash; 80 % има гори, като райони в Маданско, Златоградско. Най-пострадал от снеголома е района на Неделино, посочи Фурлански. Той обясни, че към момента там, където има действащи обекти, дървесината се инвентаризира и се усвоява с редовната сеч, ако е в по-ниски проценти не се променя съществено сечта. <br /> <br /> &bdquo;Където променя сечта се обезсилва позволителното за сеч, инвентаризира се и се издава ново разрешително за санитарна сеч, за да може същия ползвател да я усвои по-бързо. Всичко е договорено и юридически издържано&rdquo;, посочи инж. Фурлански. Като уточни, че това е за действащите, а тези, които не са, трябва по най-бързия начин да бъдат отдадени. <br /> <br /> Основно такава дървесина има и притесненията са ни за района на ДГС &ndash; Златоград, ДГС-Смилян, както и в общините Рудозем и Смолян, както и в ДЛС &bdquo;Извора&rdquo; в ниската си част. В останалите стопанства има, но са единични дървета и няма интензивност над 20-30 %&ldquo;, коментира директорът на РДГ &ndash; Смолян. Той подчерта, че работата, която предстои е много и като обем и площ и ще направят всичко възможно, включително и с предписания, това да се случи по-бързо. &bdquo;При несвоевременно усвояване на дървесина, има опасност от възникване на корояди и след изсъхването й тя представлява и опасност за горски пожари&rdquo;, допълни той.<br /> <br /> До момента внесените документи в РДГ от инвентаризацията на засегнатите площи са 1/10, като се очаква до края на април тя да приключи. Инвентаризацията се прави от лесовъди, които имат договорни взаимоотношения със собствениците на горите. За ДГС И ДЛС, служителите работят с приоритет по това, подчерта инж. Фурлански. Той отбеляза, че проблемът е в недържавните гори, тъй като има собственици които не са тук. &bdquo;Там ще срещнем затруднения с уведомяването. Не са ясни, кои са собствениците на места но се стараем да ги уведоми, въпреки че не сме длъжни&rdquo;, допълни директорът на РДГ &ndash; Смолян. <br /> <br /> Той каза още, че залесяване на тези площи ще се планира, където е необходимо, защото на места има единични паднали дървета. &bdquo;Законодателят е предвидил до три години да бъде извършено залесяването, но на места може да се разчита и на естественото възобновяване на горите&rdquo;, уточни още инж. Фурлански.<br />