Всички данни, включително и отговорът на Министерство на транспорта относно концесията на централната ж.п. гара в Пловдив, ще бъдат предоставени на прокуратурата, каза депутатът от Коалиция за България Петър Мутафчиев в Пловдив. Прокуратурата трябва да прецени защитен ли е държавният интерес, постигнати ли са целите или концесионерът е нарушил договора и какви отговорности носят от ръководството на Национална компания „Железопътна инфраструктура”, за да не се спекулира с подхвърлени твърдения за чужди интереси, каза още Мутафчиев.
Народният представител цитира отговора от министъра на транспорта за това какви са целите на концесията на Централна гара и счита ли, че те са постигнати с подписания договор. В него е записано категорично, че цел на концесионирането е да се обезпечат достатъчни по размер свежи инвестиции, с възможност за въвеждане на нови технологии и ноу-хау в управленския подход на жп гарата. С предложената програма, в която са заложени строителство на автогара, хотел, търговската част от подлезите, многофункционална сграда тази цел няма да бъде достигната, обясни Петър Мутафчиев. Според него в концесията няма инвестиция, която да касае ж.п. транспорта. Липсват посочени конкретни средства за ремонт на на ж.п. гарата, която е паметник на културата, а в Концесионния договор ясно е записано - строителството, експлоатацията, поддръжката и управлението на Централна железопътна гара Пловдив, включително реставриране и консервиране на приемното и здание.<br /> <br /> Според Петър Мутафчиев до 4-тата година не е предвидено да се ремонтира приемната, което означава, че пътниците и работниците ще продължават да използват рушащата се сграда. Със своя отговор министърът на транспорта потвърди и съмнението ми за средствата, които държавата ще придобие от тази концесия - общо 13 932 000 лева за 35 години. Това означва наем от 400 000 лева на година или 32 000 месечно, допълни депутатът и нито лев допълнително няма да постъпи в българския бюджет. Освен това, ако се извършат ремонти над договорените в концесионния договор, може да стане така, че те ще бъде искано и приспадане на тази инвестиция от концесионните такси, обясни Мутафчеив и това ще доведе до нови загуби за държавата.<br /> <br /> Въпреки твърденията на концесионера, че има разрешение за срутването на сгради, собственост на НК &bdquo;Железопътна инфраструктура&rdquo; то министърът категорично заяви, че искане има, но разрешение не е давано, каза народния представител. Това означава, че сградите на бившата Транспортна болница са срутени в нарушение на договора. Още повече, че в момента експертите от Министерството обсъждат дали трябва да бъде съборена тази сграда, дали се изпълнява концесионният договор, в който, впрочем, за първата година е предвидено, че концесионера трябва само да има ПУП и проект за реконструкция. Всички тези факти говорят за допуснато нарушение, за което имам уверенито, че концесионерът ще бъде санкциониран, допълни Петър Мутафчиев.<br /> <br /> <strong>Кристина ИВАНОВА, БЛИЦ</strong>