Сметката на Иван Енев от Пловдив е надписана с 1 ст. Мъжът акуратно е умножил отчетените киловати по цената им с точност до четвъртия знак след десетичната запетая, прибавил 20% ДДС и се оказало, че му искат 1 стотинка в повече. „Аз съм тук да протестирам за принципа. Вярно, ощетен съм само с 1 ст., но я умножете всички абонати по 1 ст., да видите каква сума ще се получи - хиляди левове са това”, мотивира недоволството си мъжът, цитиран от Марица.
Енев се включи в неделния протест пред централата на Eнергото, въпреки че не се оплаква от висока сметка. За януари той е платил 59.87 лв.

Други участници в протеста още не бяха получили януарските си сметки за ток, но имаха други основания за недоволство. Мария и Георги Дойкови искаха да покажат, че не е възможно да се отглежда дете с майчинство от 460 лв. и в същото време да се плащат сметки за ток от порядъка на 200 лв., каквото е било декемврийското им задължение. Илиева от "Кючук Париж" също не знаеше колко ще плати, но се боеше, че ще е прекалено много.

Мила Златанова със сметка от 550 лв. за януари поиска да се провери от технически компетентни лица как работи дистанционното отчитане на електромерите. Тя посочи, че всяка машина подлежи на манипулиране.

Протестът продължи около 30 минути. Участниците укориха своите съграждани, че тихо недоволстват, но нямат смелост да се изправят и да изразят открито своето мнение.