Синдиците на фалиралата Корпоративна търговска банка (КТБ) обявиха имената на някои от големите длъжници, както и собствеността на техните активи,  в т.ч. и на търговски дружества, придобити с имущество на банката. Срещу тях са предприети действия с цел възстановяване на отпуснатите кредити. Проблемът е, че почти всички борчлии, за да не погасяват задължения, прилагат сложни схеми, по които прехвърлят активи към трети лица - обикновено фирми бушони, или създават фиктивни задължения към тях. Синдиците подозират, че зад тях стоят Цветан Василев и Гриша Ганчев.
В дългия списък фигурират и свързани с големите длъжници фирми, регистрирани в Пловдив и областта. Един от 10-те офиса в страната на „Партнер Лизинг“ АД е бил под тепетата. Заедно с останалите той е заличен през август 2014 г. „Партнер Лизинг“ АД има изискуеми задължения към КТБ по общо 27 броя договори за банков кредит с размер около 130 млн. лева. През 2015 г. дружеството е започнало да прехвърля към други фирми заложено в банката имущество - основно МПС-та. Така „Партнер Лизинг“ АД се е разпоредило в полза на „Петрол Енерджи“ ЕООД, пише в доклада на синдиците. ДАКСИ показва, че същото е с адресна регистрация в Пловдив, на ул. „Петър Парчевич“ 5, а негов собственик е известен в района бизнесмен от петролния бранш. 

„Хелт енд Уелнес“ АД е един от големите длъжници на КТБ с кредити за 40 млн. лева. Същото притежава множество хотели, между които „Сана Спа Хотел“ в Хисаря, земеделска земя и други имоти в страната, придобити  с пари от КТБ. За да спаси активи, в началото на 2016 г. длъжникът започва да прехвърля контрола им към други фирми. Така се появява „Лодж пропърти“ АД, свързано с хотела в Хисаря. Негови акционери са „Кронос лимитед“ ЕООД, с адрес в курортния град и собственик Йордан Златков, и „Фобос консулт“ - София, собственост на Георги Пазвантов. На 12.02.2016 г. е сключен договор за прехвърляне на вземане (цесия) между „Кронос лимитед“ и „Лодж пропърти“. По силата на контракта „Кронос лимитед“ прехвърля срещу 19 917 100 лева на „Лодж пропърти“ свое вземане от „Хелт енд Уелнес“ на стойност 18 400 000 лева. След още няколко гимнастики изниква нова фирма - „Ливия Спа“ (старо име Сикскилър-33). На 18.02.2016 г. в нейна полза е вписана ипотека върху хотел „Сана Спа“ в Хисаря за сумата от 5 млн. лв. Същия ден в полза на „Ливия Спа“ е вписана и ипотека върху хотел „Белмонт” в Пампорово за 4 млн. лв. Същият е собственост на „Сана Спа“. 14 броя апартаменти в морския курорт Св. св. Константин и Елена, собственост на хисарския „Сана“, пък са вписани за 600 хил. лева в полза „Литекс Комерс“ АД. До 2014 г. дружеството се управляваше пряко от Гриша Ганчев. На 03.10.2016 г. „Ливия Спа“ иска от Софийски градски съд да задвижи процедура по несъстоятелност на „Сана СПА Хотел Хисаря“. Причината е неизпълнение по  формирания привиден дълг от 13.5 млн. лв. към свързаната „Ливия“.

Както БЛИЦ писа "Петрол" води списъка с борчлиите.

В анализа на синдиците на Корпоративна търговска банка е посочено, че един от големите длъжници на КТБ е „Петрол“ АД и свързаните с него дружества от икономическата група „Петрол“. „Нафтекс Петрол” ЕООД е длъжник на КТБ по 3 договора за кредит с общ размер от около 140 млн. лева. За част от дълга солидарни длъжници са „Елит Петрол“ АД и „Варна Сторидж“ ЕООД, както и „Арвен” АД, длъжник със сумата от около 53 млн. щ. долара. Новоучреденото през 2015 г. „Петрол Север” ЕООД е 100% собственост на „Нафтекс Петрол” ЕООД. Първото не е длъжник на КТБ, но в капитала му са апортирани недвижими имоти, ипотекирани в полза на КТБ. Единият от тях е „Петролна база - Пловдив“ с актив от над 100 сгради, както и машини, съоръжения и други активи.


„Арвен” АД - Бургас и „Петролна база - Пловдив“ са обвързани в друга схема по кредит на морската фирма за 62 млн. щ. долара. Кредитът е обезпечен със залог на вземания от трети лица от продажба на горива, в случая направен е залог върху 52 хил. тона гориво в Петролна база - Пловдив, на обща стойност 52 млн. щ. долара. Впоследствие се оказва, че горивото е било продадено, без парите да са постъпили по сметка на банката.


Предприятието „Гипс“ АД във видинското село Кошава е длъжник на КТБ със задължения в общ размер около 37 млн. лева по договори за банкови кредити и анекси към тях, които банката е обявила за предсрочно изискуеми. По тези договори за банков кредит банката няма надлежно учредени обезпечения. С 30 млн. лв. виси и „Русенска корабостроителница - Запад“ АД. Списъкът на длъжниците се допълва от десетки други фирми, между които изпъква софийският „Технологичен център - Институт по микроелектроника", с борч от 88 млн. евро.

Източник: Marica.bg.