С повече от 60% се е увеличил през третото тримесечие на 2015 г. броят на издадените разрешителни за строеж в Русенска област. Това показват данните на Териториалното бюро на Националния статистически институт в Русе. Любопитна подробност е, че се строят по-малко на брой, но по-големи жилища, съобщава ruse-news.com.
През третото тримесечие на 2015 г. общинските администрации на територията на област Русе са издали разрешителни за строеж на 26 жилищни сгради с 40 жилища в тях и 7 594 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), както и на 60 други сгради с 19 825 кв. м РЗП.<br /> <br /> В сравнение с третото тримесечие на 2014 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради нарастват с 44.4%, жилищата в тях намаляват с 11.1%, но пък разгънатата им застроена площ е повече с 15.7%. Броят на разрешителните за строеж, издадени на други сгради, се увеличава със 17.6%, а тяхната РЗП &ndash; с 9.3%.<br /> <br /> Най-голям е броят на издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради в община Русе, като делът им в общия брой за областта достига 53.8%, делът на жилищата в тях формира 70.0%, а този на разгънатата им застроена площ е 68.3%.<br /> <br /> През третото тримесечие на 2015 г. е започнал строежът на 11 жилищни сгради с 48 жилища в тях и 5 082 кв. м РЗП, и на 22 други сгради с 8 955 кв. м РЗП.<br /> &nbsp;