Във връзка със създалата се критична обстановка от свличане на земни маси в Приморски парк - от ската под Станчовата алея, над буна 103, кметът на Община Варна издаде заповед, с която обяви бедствено положение за част от територията на парка, съобщава "Петел"
Районът на бедственото положение обхваща границите &ndash; на юг &ndash; море, на изток &ndash; местен път към буна 103, на север &ndash; &bdquo;Станчова алея&ldquo;, на запад &ndash; алея между Карин дом&ldquo; и НИМХ &ndash; филиал Варна и линията по ската на буна 103.<br /> <br /> За овладяване на проявилото се бедствие на основание на чл. 65 (2) т.2 се въвежда в изпълнение План за защита при бедствия &ndash; част IV &bdquo;Защита при свлачища&ldquo; на територията на района на бедственото положение.<br /> <br /> Тъй като засегнатите терени са държавна и частна собственост, възлагането на аварийно-укрепителните дейности ще извърши областният управител на Варна. <br />