До 10 април ще бъде подписан договорът за изграждането на ново депо за твърди битови отпадъци в Перник, съобщи кметът Росица Янакиева. По думите й, след продължила дълго процедура за обжалване вече има определение на ВАС, позволяващо да започне строителство на сметището.
Проектът е на стойност 22 млн. лева.<br /> <br /> Депото ще бъде разположено върху 140 дка на терен, където е било най-старото сметище на Перник - в местността Чокладиновец в землището на село Люлин. Предвидено е изграждането на сепарираща и компостираща инсталация със сумарен капацитет 175 тона дневно.<br /> <br /> По проекта се финансира първата клетка, в която в продължение на 30 години ще се събират твърдите битови отпадъци на всичките шест общини в Пернишка област.<br /> <br /> В сметището ще се генерират 46 199 тона отпадъци годишно. То ще се управлява от регионално сдружение между шестте общини в областта.<br /> <br />