Кандидатите за обществен посредник в Стара Загора могат да подават документите си за участие в конкурса за длъжността до 25 март.
Могат да кандидатстват пълнолетни, психически здрави, неосъждани български граждани, с високи морални качества, ползващи се с авторитет и уважение, с постоянно местоживеене на територията на Община Стара Загора, със завършено висше образование, образователна степен &quot;магистър&quot;, и минимум 10 години осигурителен стаж<br /> <br /> Необходимите документи са мотивирано заявление (по образец), CV - европейски формат /автобиография/, диплома за висше образование, свидетелство за съдимост, документи, удостоверяващи осигурителен стаж, удостоверение, че кандидатът не се води на отчет в психодиспансера.<br /> <br /> Документите на кандидатите се приемат в Община Стара Загора, бул.&quot;Цар Симеон Велики&quot; № 107, ет. ІІ, стая № 216 до 16 часа на 25 март, включително.<br /> <br /> Допускането на кандидатите до конкурса се извършва от комисия, като за резултатите от работата й кандидатите ще бъдат уведомени чрез публикации в местните ежедневници, интернет сайта и обявление на информационното табло на Община Стара Загора.<br /> <br /> Интервюто с допуснатите кандидати ще се проведе на 4 април от 10 часа по предварителен график в общината.<br />